W.R.Grace W.R. Grace

 

חברתW.R.Grace  היא מובילה עולמית בתחום מוצרים לבניה ונודעת בזכות מוצריה היצירתיים והחדשניים. קבוצת כרמל מפיצה את מוצרי חברתW.R.Grace  בישראל, בתחום מיגון אש פאסיבי לכימיה/פטרוכימיה ולמנהור  ומציגה סטנדרטים בינלאומיים חדשים ופורצי דרך .

 

בין המוצרים המהפכניים של חברתW.R.Grace  , אשר מתבלטים כחותמת אמינה של איכות ומצוינות בעולם, נמצאים מוצרי מיגון האש הפאסיבי "Monokote" סדרה Z. מערכת המיגון מיושמת בהתזה או בטיוח ויוצרת שכבת הגנה למשך זמן של עד ארבע שעות בשריפות מסוג hydrocarbon האופייניות למפעלי כימיה, פטרוכימיה ומנהרות.

 

המוצרים המתקדמים של חברת W.R.Grace משולבים במאות גורדי שחקים ברחבי העולם, במנהרות, במפעלי תעשייה, בתחנות כוח, בבתי זיקוק ועוד.

לאתר W.R.Grace   העולמית: http://www.graceconstruction.comקבוצת כרמל מבית כרמל בידוד בע"מ Copyright © 2012